Số lượng cần tuyển: 20 chỉ tiêu
Thời hạn nhận hồ sơ: 25/10/2018
Địa điểm: Bộ phận Tổ chức - Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Minh (Lầu 2 - Trung tâm hành chính thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long)
[Image: tdvn_0009830001.jpg]
[Image: tdvn_0009830002.jpg]
Nguồn: http://pgdtxbinhminh.edu.vn
URL: https://www.tuyendungvienchuc.com/2018/1...-2019.html
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com