Số lượng cần tuyển: 54 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 25/10/2018
Địa điểm: Bộ phận Tổ chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
[Image: tdvn_0009530001.jpg]
[Image: tdvn_0009530002.jpg]
Tải về: https://drive.google.com/open?id=1VZoxm6...TAN_BQ3S60
Dự phòng: https://www.facebook.com/download/previe...2997454534
URL: https://www.tuyendungvienchuc.com/2018/1...-2019.html
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com