Số lượng cần tuyển: 16 người
Thời hạn nhận hồ sơ: 30/10/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, số 24 đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
[Image: tdvn_0009490001.jpg]
[Image: tdvn_0009490002.jpg]
[Image: tdvn_0009490003.jpg]
[Image: tdvn_0009490004.jpg]
[Image: tdvn_0009490005.jpg]
Nguồn: http://vinhlong.edu.vn/documents/10180/3...D_2018.pdf
Dự phòng 1: https://drive.google.com/open?id=1txPblM...n3NfOopzbn
Dự phòng 2: https://www.facebook.com/download/previe...4496900154
URL: https://www.tuyendungvienchuc.com/2018/1...-2019.html
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com