Số lượng cần tuyển: 16 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 08/06/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tải về: http://hoilhpn.org.vn/images_upload/files_791.pdf
Dự phòng 1: https://drive.google.com/open?id=1GYyTz1...DvRybDVXzL
Dự phòng 2: https://www.facebook.com/download/previe...4013598851