Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu 
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/9/2018 đến hết ngày 12/10/2018 
[Image: 41890317_529562190821119_516754437954758...e=5C1A3794]
[Image: 41871709_529562170821121_760150112642007...e=5C152EF4]
[Image: 42115336_529562154154456_432759208232878...e=5C62E26A]
Nguồn: http://bvphusanct.com.vn/Default.aspx?ta...&ndid=1482
Link dự phòng: https://www.facebook.com/tdvn.vn/posts/529562390821099
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com