Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển vào các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Mục đích nhằm tuyển dụng công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại các tổ chức, cơ quan hành chính thuộc UBND cấp huyện bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, bổ sung vào đội ngũ công chức các phòngchuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Đối tượng là công chức đã được cấp có thẩm quyền điều động sang công tác tại các Ban quản lý dự án cấp huyện.

Thời gian phát hành hồ sơ: Ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30 tháng 8 năm 2018 đến 16 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức (tầng III), trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152, đường Trường Chinh thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết xem tại tệp đính kèm.
[Image: 41350801_526026484508023_290555898649536...e=5C213E93]
[Image: 41463661_526026457841359_407114732461568...e=5C2661BB]
[Image: 41374796_526026567841348_376757432026031...e=5C2CD8F7]
[Image: 41304722_526026884507983_381540796374135...e=5C1E63B6]
[Image: 41423525_526026837841321_577706205201930...e=5C28643B]
[Image: 41312916_526026737841331_689628121024744...e=5C31CEDC]
Nguồn: https://www.backan.gov.vn/Pages/thong-ti...b2c9b.aspx
Link dự phòng: https://www.facebook.com/tdvn.vn/posts/526027277841277
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com