Số lượng tiếp nhận: 84 chỉ tiêu
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 20/7/2018
[Image: 36901470_473146226462716_447759923539030...e=5BDE3A07]

[Image: 36866921_473146293129376_697622298126136...e=5BE9F193]
[Image: 36933383_473146213129384_819197274494284...e=5BE61673]
Nguồn: https://nari.backan.gov.vn