UBND huyện Lạc Dương vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện bằng hình thức xét tuyển năm 2018.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 120 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu tuyển dụng vào ngành Giáo dục và Đào tạo là 108 chỉ tiêu (giáo viên Mầm non 49, giáo viên Tiểu học 38, giáo viên THCS 20 và giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 01) và chỉ tiêu tuyển dụng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 12 chỉ tiêu (Kiểm lâm viên 06, Diễn viên hạng IV 01, Huấn luyện viên hạng III 01, Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng III 01, Kỹ sư xây dựng 01, Biên dịch viên 01 và Kế toán viên cao đẳng 01).

[Image: 33553740_1094299904041306_66084159578555...e=5B8B1A35]
[Image: 33615870_1094299834041313_43772566789580...e=5B89FD6C]
[Image: 33601731_1094299877374642_70758191969316...e=5BC46F70]
[Image: 33586996_1094299947374635_41146966523196...e=5B7BB33D]
[Image: 33719278_1094300024041294_60181707571236...e=5B83D911]
[Image: 33610120_1094300060707957_29584179736409...e=5B858742]
[Image: 33720317_1094300107374619_51011773380039...e=5B7D4D83]
[Image: 33763570_1094300140707949_65584910046037...e=5B8FFE98]
[Image: 33601727_1094300204041276_76816017983390...e=5BC460FE]
[Image: 33653398_1094300230707940_25819890868562...e=5B7FC81F]
[Image: 33780039_1094300270707936_56784127263139...e=5B8C3BEC]
[Image: 33618705_1094300340707929_64805101953980...e=5BC11D47]
[Image: 33827369_1094300357374594_25291434871236...e=5BC13F52]
[Image: 33750311_1094300400707923_41981638441592...e=5B7CE4E5]

Nguồn: http://lacduong.lamdong.gov.vn/