Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới cần tuyển 02 Giáo viên Trung học cơ sở, 02 Giáo viên Tiểu học, 07 Giáo viên Mầm non.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 28/5/2018 đến 17 giờ ngày 26/6/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới, Địa chỉ: số 9, đường Lâm Úy, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Số điện thoại liên hệ: 0232 3850630.

[Image: 33780791_1093999540738009_83942110854853...e=5B7CC44B]
[Image: 33475215_1093999580738005_85856540944488...e=5B7BA4DC]
[Image: 33653490_1093999594071337_91526399942784...e=5B8C8EFF]
[Image: 33467717_1093999900737973_92164789794169...e=5B793436]
[Image: 33662826_1094000014071295_69677421087739...e=5BBC8C07]
[Image: 33540641_1093999777404652_91425549386210...e=5BC14184]
[Image: 33593326_1093999977404632_38442735713543...e=5B763034]
[Image: 33764415_1094000130737950_83684490556001...e=5B7D69C9]

Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/upload...%20Hoi.doc