Hạn nộp hồ sơ: 21/6/2018

[Image: 33490965_1092516784219618_33990147842244...e=5BBECC28]
[Image: 33489609_1092516770886286_18166113719497...e=5B7B05D3]

Nguồn: http://tuyenquang.gov.vn/x2144_thong-bao...uyen-quang