Hạn nộp hồ sơ: 19/6/2018

[Image: 33338157_1092508387553791_22323798828331...e=5BBDAF0A]
[Image: 33353466_1092508374220459_81884330605307...e=5B90EFBB]
[Image: 33600677_1092508357553794_64696588488555...e=5B8931E7]

Nguồn: http://tuyenquang.gov.vn/x2145_thong-bao...uyen-quang