Số lượng cần tuyển: 45 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 
Thời hạn nhận hồ sơ: 24/12/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Tầng II), trụ sở Các Ban xây dựng Đảng, tỉnh Bắc Kạn (Trong giờ hành chính)
Địa chỉ: Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
[Image: 26290001.jpg]
[Image: 26290002.jpg]
[Image: 26290003.jpg]
[Image: 26290004.jpg]
[Image: 26290005.jpg]
[Image: 26290006.jpg]
[Image: 26290007.jpg]
[Image: 26290008.jpg]
[Image: 26290009.jpg]
[Image: 26290010.jpg]
[Image: 26290011.jpg]
[Image: 26290012.jpg]
[Image: 26290013.jpg]
[Image: 26290014.jpg]
[Image: 26290015.jpg]
[Image: 26290016.jpg]
[Image: 26290017.jpg]
[Image: 26290018.jpg]
[Image: 26290019.jpg]
[Image: 26290020.jpg]
Nguồn: https://backan.gov.vn/DocumentLibrary/29...signed.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com