Số lượng cần tuyển: 421 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 22/12/2019
Địa điểm: Tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có nhu cầu tuyển dụng hoặc tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: Số 01 Trần Hưng Đạo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
[Image: 26190001.jpg]
[Image: 26190002.jpg]
[Image: 26190003.jpg]
[Image: 26190004.jpg]
[Image: 26190005.jpg]
[Image: 26190006.jpg]
[Image: 26190007.jpg]
[Image: 26190008.jpg]
[Image: 26190009.jpg]
[Image: 26190010.jpg]
[Image: 26190011.jpg]
[Image: 26190012.jpg]
[Image: 26190013.jpg]
[Image: 26190014.jpg]
[Image: 26190015.jpg]
[Image: 26190016.jpg]
[Image: 26190017.jpg]
[Image: 26190018.jpg]
[Image: 26190019.jpg]
[Image: 26190020.jpg]
Nguồn: https://syt.kiengiang.gov.vn/Lists/QuanL...signed.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com