Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức

Hạn nộp hồ sơ: 21/6/2018

[Image: 33421553_1092503700887593_83315245775113...e=5BC0E936]
[Image: 32920063_1092503710887592_40229379831653...e=5B8044C5]

Nguồn: http://tuyenquang.gov.vn/x2148_thong-bao...ong-thuong