Số lượng cần tuyển: 40 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 05/12/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện An Minh
Địa chỉ: Thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
[Image: 0025680001.jpg]
[Image: 0025680002.jpg]
[Image: 0025680003.jpg]
[Image: 0025680004.jpg]
[Image: 0025680005.jpg]
Nguồn: https://anminh.kiengiang.gov.vn/Lists/Qu...%20(1).PDF
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com