Số lượng cần tuyển: 168 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 09/12/2019
Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang (phòng Tổ chức Cán bộ)
Địa chỉ: Số 131 Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
[Image: 0025510001.jpg]
[Image: 0025510002.jpg]
[Image: 0025510003.jpg]
[Image: 0025510004.jpg]
[Image: 0025510005.jpg]
[Image: 0025510006.jpg]
[Image: 0025510007.jpg]
[Image: 0025510008.jpg]
[Image: 0025510009.jpg]
[Image: 0025510010.jpg]
[Image: 0025510011.jpg]
[Image: 0025510012.jpg]
[Image: 0025510013.jpg]
[Image: 0025510014.jpg]
[Image: 0025510015.jpg]
[Image: 0025510016.jpg]
[Image: 0025510017.jpg]
[Image: 0025510018.jpg]
[Image: 0025510019.jpg]
[Image: 0025510020.jpg]
[Image: 0025510021.jpg]
[Image: 0025510022.jpg]
[Image: 0025510023.jpg]
[Image: 0025510024.jpg]
[Image: 0025510025.jpg]
[Image: 0025510026.jpg]
[Image: 0025510027.jpg]
[Image: 0025510028.jpg]
[Image: 0025510029.jpg]
[Image: 0025510030.jpg]
[Image: 0025510031.jpg]
[Image: 0025510032.jpg]
[Image: 0025510033.jpg]
[Image: 0025510034.jpg]
[Image: 0025510035.jpg]
[Image: 0025510036.jpg]
Phiếu đăng ký dự tuyển
Nguồn: http://www.kiengiang.edu.vn/uploads/news...m-2019.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com