Số lượng cần tuyển: 04 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 03/12/2019
Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
[Image: 0025230001.jpg]
[Image: 0025230002.jpg]
[Image: 0025230003.jpg]
[Image: 0025230004.jpg]
[Image: 0025230005.jpg]
[Image: 0025230006.jpg]
[Image: 0025230007.jpg]
Nguồn: http://dosttn.gov.vn/Portals/ThongBao/26...signed.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com