Số lượng cần tuyển: 02 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 18/11/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh (phòng 304)
Địa chỉ: phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
[Image: 00252201.jpg]
[Image: 00252202.jpg]
[Image: 00252203.jpg]
Nguồn: http://www.vksquangninh.gov.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com