Số lượng cần tuyển: 77 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 06/12/2019
Địa điểm: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh
Địa chỉ: Số 215 đường Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
[Image: 0025210001.jpg]
[Image: 0025210002.jpg]
[Image: 0025210003.jpg]
[Image: 0025210004.jpg]
[Image: 0025210005.jpg]
[Image: 0025210006.jpg]
[Image: 0025210007.jpg]
[Image: 0025210008.jpg]
[Image: 0025210009.jpg]
[Image: 0025210010.jpg]
[Image: 0025210011.jpg]
[Image: 0025210012.jpg]
[Image: 0025210013.jpg]
[Image: 0025210014.jpg]
[Image: 0025210015.jpg]
[Image: 0025210016.jpg]
[Image: 0025210017.jpg]
[Image: 0025210018.jpg]
[Image: 0025210019.jpg]
[Image: 0025210020.jpg]
[Image: 0025210021.jpg]
[Image: 0025210022.jpg]
[Image: 0025210023.jpg]
Phụ lục 1 (mẫu đơn)
Phụ lục 2 (chứng chỉ NN-Tin Học)
Nhu cầu tuyển dụng
ĐĂNG KÝ ONLINE (Tại đây)
Nguồn: https://f2.hcm.edu.vn//Data/hcmedu/pgdqu...201915.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com