Số lượng cần tuyển: 05 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 01/12/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 01 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
[Image: 0025200001.jpg]
[Image: 0025200002.jpg]
[Image: 0025200003.jpg]
[Image: 0025200004.jpg]
[Image: 0025200005.jpg]
[Image: 0025200006.jpg]
[Image: 0025200007.jpg]
Nguồn: http://www.cangvuhanghaiquangninh.gov.vn...202019.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com