Số lượng cần tuyển: 12 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 05/12/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ: Số 48 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
[Image: 00251901.jpg]
[Image: 00251902.jpg]
[Image: 00251903.jpg]
[Image: 00251904.jpg]
[Image: 00251905.jpg]
[Image: 00251906.jpg]
[Image: 00251907.jpg]
[Image: 00251908.jpg]
Nguồn: http://ute.udn.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com