Số lượng cần tuyển: 191 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 27/11/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện quận Gò Vấp
Địa chỉ: Số 641 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
[Image: 0025170001.jpg]
[Image: 0025170002.jpg]
[Image: 0025170003.jpg]
[Image: 0025170004.jpg]
[Image: 0025170005.jpg]
[Image: 0025170006.jpg]
[Image: 0025170007.jpg]
[Image: 0025170008.jpg]
[Image: 0025170009.jpg]
[Image: 0025170010.jpg]
[Image: 0025170011.jpg]
[Image: 0025170012.jpg]
[Image: 0025170013.jpg]
[Image: 0025170014.jpg]
[Image: 0025170015.jpg]
[Image: 0025170016.jpg]
[Image: 0025170017.jpg]
[Image: 0025170018.jpg]
[Image: 0025170019.jpg]
[Image: 0025170020.jpg]
[Image: 0025170021.jpg]
[Image: 0025170022.jpg]
Nguồn: https://www.govap.hochiminhcity.gov.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com