Số lượng cần tuyển: 121 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 18/11/2019
Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 02A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
[Image: 0025160001.jpg]
[Image: 0025160002.jpg]
[Image: 0025160003.jpg]
[Image: 0025160004.jpg]
[Image: 0025160005.jpg]
[Image: 0025160006.jpg]
[Image: 0025160007.jpg]
[Image: 0025160008.jpg]
[Image: 0025160009.jpg]
[Image: 0025160010.jpg]
[Image: 0025160011.jpg]
[Image: 0025160012.jpg]
[Image: 0025160013.jpg]
[Image: 0025160014.jpg]
[Image: 0025160015.jpg]
[Image: 0025160016.jpg]
[Image: 0025160017.jpg]
[Image: 0025160018.jpg]
[Image: 0025160019.jpg]
[Image: 0025160020.jpg]
Nguồn: http://sonoivu.phuyen.gov.vn/wps/wcm/con...OD=AJPERES
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com