Số lượng cần tuyển: 20 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 28/12/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Kiên Hải
Địa chỉ: ấp 1, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
[Image: 0025150001.jpg]
[Image: 0025150002.jpg]
[Image: 0025150003.jpg]
[Image: 0025150004.jpg]
Nguồn: https://kienhai.kiengiang.gov.vn/Lists/T...signed.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com