Số lượng cần tuyển: 154 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 05/12/2019
Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Bình Định
Địa chỉ: Số 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
[Image: 0025140001.jpg]
[Image: 0025140002.jpg]
[Image: 0025140003.jpg]
[Image: 0025140004.jpg]
[Image: 0025140005.jpg]
[Image: 0025140006.jpg]
[Image: 0025140007.jpg]
[Image: 0025140008.jpg]
[Image: 0025140009.jpg]
[Image: 0025140010.jpg]
[Image: 0025140011.jpg]
[Image: 0025140012.jpg]
[Image: 0025140013.jpg]
[Image: 0025140014.jpg]
Phiếu đăng ký dự tuyển
Nguồn: http://syt.binhdinh.gov.vn/vi/news/tuyen...oad=1&id=0
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com