Số lượng cần tuyển: 10 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 06/12/2019
Địa điểm: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
[Image: 0025130001.jpg]
[Image: 0025130002.jpg]
[Image: 0025130003.jpg]
[Image: 0025130004.jpg]
[Image: 0025130005.jpg]
[Image: 0025130006.jpg]
[Image: 0025130007.jpg]
[Image: 0025130008.jpg]
[Image: 0025130009.jpg]
[Image: 0025130010.jpg]
[Image: 0025130011.jpg]
[Image: 0025130012.jpg]
[Image: 0025130013.jpg]
[Image: 0025130014.jpg]
Nguồn: http://hanam.gov.vn/snv/PublishingImages...-55/84.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com