Số lượng cần tuyển: 13 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 01/12/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Phòng 1110)
Địa chỉ: Số 9 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
[Image: 00251201.jpg]
[Image: 00251202.jpg]
[Image: 00251203.jpg]
[Image: 00251204.jpg]
Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển
Nguồn: https://vksndtc.gov.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com