Số lượng cần tuyển: 01 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 01/12/2019
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - Quản trị, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra
Địa chỉ: 17 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội
[Image: 0025110001.jpg]
[Image: 0025110002.jpg]
[Image: 0025110003.jpg]
[Image: 0025110004.jpg]
Nguồn: http://www.issi.gov.vn/Portals/0/Anh/264-trang-1-4.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com