Số lượng cần tuyển: 11 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 22/11/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Y tế huyện Yên Định
Địa chỉ: xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
[Image: 0025090001.jpg]
[Image: 0025090002.jpg]
[Image: 0025090003.jpg]
[Image: 0025090004.jpg]
[Image: 0025090005.jpg]
[Image: 0025090006.jpg]
[Image: 0025090007.jpg]
[Image: 0025090008.jpg]
[Image: 0025090009.jpg]
[Image: 0025090010.jpg]
[Image: 0025090011.jpg]
Nguồn: https://snv.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBa...%20te).pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com