Số lượng cần tuyển: 07 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 24/11/2019
Địa điểm: Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn
Địa chỉ: Số 286, đường Lê Lợi, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
[Image: 0025080001.jpg]
[Image: 0025080002.jpg]
[Image: 0025080003.jpg]
[Image: 0025080004.jpg]
[Image: 0025080005.jpg]
[Image: 0025080006.jpg]
[Image: 0025080007.jpg]
[Image: 0025080008.jpg]
Nguồn: https://snv.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBa...%20Son.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com