Số lượng cần tuyển: 13 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 29/11/2019
Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 15, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá
[Image: 0025070001.jpg]
Nguồn: https://snv.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBa...%20Lac.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com