Số lượng cần tuyển: 32 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 04/12/2019
Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tĩnh Gia, Tầng 3, nhà 3 tầng cơ quan UBND huyện Tĩnh Gia
Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
[Image: 0025060001.jpg]
[Image: 0025060002.jpg]
[Image: 0025060003.jpg]
[Image: 0025060004.jpg]
[Image: 0025060005.jpg]
[Image: 0025060006.jpg]
[Image: 0025060007.jpg]
[Image: 0025060008.jpg]
Nguồn: https://snv.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBa...%20Gia.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com