Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận làm công chức, viên chức

Hạn nộp hồ sơ: 20/6/2018

[Image: 33513338_1092501274221169_61803526478207...e=5B842AAC]
[Image: 33364913_1092501287554501_89837196563762...e=5B86FF11]
[Image: 33438334_1092501294221167_42134250311930...e=5B91EBBF]
[Image: 33501352_1092501357554494_20783387332784...e=5BC34CB6]
Nguồn: http://tuyenquang.gov.vn/x2147_thong-bao...moi-truong