Số lượng cần tuyển: 79 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 20/11/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Hà Tiên
Địa chỉ: Số 19 Mạc Công Du, khu phố 1, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
[Image: 0024600001.jpg]
[Image: 0024600002.jpg]
[Image: 0024600003.jpg]
[Image: 0024600004.jpg]
[Image: 0024600005.jpg]
[Image: 0024600006.jpg]
[Image: 0024600007.jpg]
[Image: 0024600008.jpg]
[Image: 0024600009.jpg]
[Image: 0024600010.jpg]
[Image: 0024600011.jpg]
[Image: 0024600012.jpg]
[Image: 0024600013.jpg]
[Image: 0024600014.jpg]
[Image: 0024600015.jpg]
[Image: 0024600016.jpg]
[Image: 0024600017.jpg]
[Image: 0024600018.jpg]
[Image: 0024600019.jpg]
Kế hoạch tuyển dụng
Nguồn: https://hatien.kiengiang.gov.vn/Lists/Ti...B-UBND.PDF
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com