Số lượng cần tuyển: 106 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 14/11/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tân Hiệp
Địa chỉ: ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
[Image: 0023590001.jpg]
[Image: 0023590002.jpg]
[Image: 0023590003.jpg]
[Image: 0023590004.jpg]
[Image: 0023590005.jpg]
[Image: 0023590006.jpg]
[Image: 0023590007.jpg]
[Image: 0023590008.jpg]
[Image: 0023590009.jpg]
[Image: 0023590010.jpg]
[Image: 0023590011.jpg]
[Image: 0023590012.jpg]
[Image: 0023590013.jpg]
[Image: 0023590014.jpg]
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
Nguồn: https://tanhiep.kiengiang.gov.vn/Lists/T...202019.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com