Số lượng cần tuyển: 21 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 04/11/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Kiên Giang
Địa chỉ: Số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
[Image: 0023290001.jpg]
[Image: 0023290002.jpg]
[Image: 0023290003.jpg]
[Image: 0023290004.jpg]
[Image: 0023290005.jpg]
[Image: 0023290006.jpg]
[Image: 0023290007.jpg]
Phiếu đăng ký dự tuyển
Nguồn: http://www.kgc.edu.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com