Số lượng cần tuyển: 40 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 30/10/2019
Địa điểm: Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: Số 249 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
[Image: 0023270001.jpg]
[Image: 0023270002.jpg]
[Image: 0023270003.jpg]
[Image: 0023270004.jpg]
[Image: 0023270005.jpg]
[Image: 0023270006.jpg]
[Image: 0023270007.jpg]
[Image: 0023270008.jpg]
[Image: 0023270009.jpg]
[Image: 0023270010.jpg]
[Image: 0023270011.jpg]
[Image: 0023270012.jpg]
[Image: 0023270013.jpg]
[Image: 0023270014.jpg]
[Image: 0023270015.jpg]
[Image: 0023270016.jpg]
Nguồn: https://sldtbxh.kiengiang.gov.vn/Lists/T...TBXH_1.PDF
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com