Số lượng cần tuyển: 46 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 02/11/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thuận
Địa chỉ: khu phố Vĩnh Đông II, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
[Image: 0023230001.jpg]
[Image: 0023230002.jpg]
[Image: 0023230003.jpg]
[Image: 0023230004.jpg]
[Image: 0023230005.jpg]
[Image: 0023230006.jpg]
[Image: 0023230007.jpg]
[Image: 0023230008.jpg]
[Image: 0023230009.jpg]
Phiếu đăng ký dự tuyển
Nguồn: http://vinhthuan.edu.vn/wp-content/uploa...C-2019.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com