Số lượng cần tuyển: 40 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 02/11/2019
Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Địa chỉ: Số 12, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
[Image: 0023070001.jpg]
[Image: 0023070002.jpg]
[Image: 0023070003.jpg]
[Image: 0023070004.jpg]
[Image: 0023070005.jpg]
[Image: 0023070006.jpg]
[Image: 0023070007.jpg]
[Image: 0023070008.jpg]
[Image: 0023070009.jpg]
[Image: 0023070010.jpg]
Nguồn: http://angiang.edu.vn/upload/19228/20191...9beeeb.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com