Số lượng cần tuyển: 46 người
Thời hạn nhận hồ sơ: 25/10/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Gò Quao
Địa chỉ: thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
[Image: 0022580001.jpg]
[Image: 0022580002.jpg]
[Image: 0022580003.jpg]
Nguồn: https://goquao.kiengiang.gov.vn/Lists/Qu...signed.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com