Số lượng cần tuyển: 863 chỉ tiêu
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 10/08/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, số 59 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Nguồn: http://syt.binhthuan.gov.vn
Tải về: https://drive.google.com/open?id=12nNLhG...J4VBKzulio
Dự phòng: https://www.facebook.com/download/previe...9500808333