Số lượng cần tuyển: 59 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 19/10/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ: số nhà 14, đường Trường Chinh, Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
[Image: 0021690001.jpg]
[Image: 0021690002.jpg]
[Image: 0021690003.jpg]
[Image: 0021690004.jpg]
[Image: 0021690005.jpg]
[Image: 0021690006.jpg]
[Image: 0021690007.jpg]
[Image: 0021690008.jpg]
[Image: 0021690009.jpg]
[Image: 0021690010.jpg]
[Image: 0021690011.jpg]
[Image: 0021690012.jpg]
[Image: 0021690013.jpg]
[Image: 0021690014.jpg]
[Image: 0021690015.jpg]
[Image: 0021690016.jpg]
[Image: 0021690017.jpg]
[Image: 0021690018.jpg]
[Image: 0021690019.jpg]
[Image: 0021690020.jpg]
[Image: 0021690021.jpg]
[Image: 0021690022.jpg]
[Image: 0021690023.jpg]
Nguồn: http://soyte.backan.gov.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com