Số lượng cần tuyển: 10 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 28/09/2019
Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Số 01, Đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[Image: 0020540001.jpg]
[Image: 0020540002.jpg]
[Image: 0020540003.jpg]
[Image: 0020540004.jpg]
[Image: 0020540005.jpg]
[Image: 0020540006.jpg]
Nguồn: http://sotnmt.sonla.gov.vn/SiteFolders/s...endung.PDF
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com