Số lượng cần tuyển: 41 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 30/09/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
[Image: 0018420001.jpg]
[Image: 0018420002.jpg]
[Image: 0018420003.jpg]
[Image: 0018420004.jpg]
[Image: 0018420005.jpg]
Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển
Mẫu sơ yếu lý lịch
Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển
- Mẫu Thông tin ứng viên (gửi qua email: tochuc-hanhchinh@due.edu.vn)
Nguồn: https://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Phon...202019.PDF
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com