Thực hiện Kế hoạch số 348/KH-PTTH ngày 22/7/2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Bắc Kạn về thi tuyển viên chức, Đài PT&TH Bắc Kạn thông báo nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức như sau:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, cụ thể:
01 Vị trí Phóng viên;
01 Vị trí Đạo diễn truyền hình;
01 Vị trí Kỹ thuật sản xuất chương trình;
01 Vị trí Hành chính tổng hợp

2. Đối tượng tuyển: Những người đã tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

3. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thời gian: Từ ngày 24/7/2019 đến 16 giờ 00, ngày 23/8/2019. Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Đài PT&TH Bắc Kạn sau 16 giờ, ngày 23/8/2019 sẽ không có giá trị.
- Địa điểm: Phòng Tổ chức và Hành chính, Đài PT&TH Bắc Kạn (Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Chi tiết về Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự thi, Nội dung và hình thức thi tuyển xem tại đây
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com