Số lượng cần tuyển: 25 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 09/08/2019
Địa điểm: Bộ phận Văn phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Số 38, Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
[Image: 0016690001.jpg]
[Image: 0016690002.jpg]
[Image: 0016690003.jpg]
[Image: 0016690004.jpg]
[Image: 0016690005.jpg]
[Image: 0016690006.jpg]
[Image: 0016690007.jpg]
[Image: 0016690008.jpg]
[Image: 0016690009.jpg]
[Image: 0016690010.jpg]
[Image: 0016690011.jpg]
[Image: 0016690012.jpg]
[Image: 0016690013.jpg]
Nguồn: http://phonggddtninhphuoc.edu.vn/upload/...PGD__T.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com