Số lượng cần tuyển: 84 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 05/08/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn
Địa chỉ: Số 84 Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
[Image: 0016480001.jpg]
[Image: 0016480002.jpg]
[Image: 0016480003.jpg]
[Image: 0016480004.jpg]
[Image: 0016480005.jpg]
[Image: 0016480006.jpg]
[Image: 0016480007.jpg]
[Image: 0016480008.jpg]
[Image: 0016480009.jpg]
[Image: 0016480010.jpg]
[Image: 0016480011.jpg]
[Image: 0016480012.jpg]
[Image: 0016480013.jpg]
Nguồn: https://badon.quangbinh.gov.vn/3cms/uplo...%20108.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com