Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-SNV ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

  Người đủ điều kiện theo quy định tại Điều 22 của Luật viên chức và các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành.

2. Số lượng cần tuyển: 10 người tại 07 vị trí

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng: Xét tuyển

  Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự  vòng 2.

  Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

  Thời gian: Ngày 13 tháng 9 năm 2019;

  Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, số 32 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

5. Lệ phí

  Mức thu lệ phí dự thi của mỗi thí sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

  Từ ngày 12/7/2019 đến hết ngày 11/8/2019 (giờ hành chính). 

7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

  Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, số 32 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

  Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức xin vui lòng tham khảo tại đây  hoặc liên hệ đơn vị Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, SĐT: 0236.3.898142.

Nguồn: https://vhtt.danang.gov.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com