Thực hiện Quyết định số 656/QĐ-SNV ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên Thể dục thể thao thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

    Người đủ điều kiện tham gia tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 22, Luật viên chức và điều kiện của Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên TDTT.

2. Số lượng cần tuyển: 34 người tại 22 vị trí

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

    Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

    Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

    Thời gian: Ngày 05 và ngày 06 tháng 9 năm 2019;

    Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên TDTT.

5. Lệ phí

    Mức thu lệ phí dự thi của mỗi thí sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

    Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 06/8/2019. 

7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

    Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên TDTT, nhà C khu E2 chung cư nam Cầu Cẩm lệ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm lệ, Tp Đà Nẵng.

    Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức xin vui lòng tham khảo tại đây hoặc liên hệ đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên TDTT, SĐT: 0236.3.624452.

Nguồn: https://vhtt.danang.gov.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com