Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-SNV ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Năng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng năm 2019. Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

1.1 Tiêu chuẩn

a) Đối với vị trí việc làm Nghiệp vụ Thể dục thể thao

- Tốt nghiệp Đại học TDTT chuyên ngành: giáo dục thể chất.

  - Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ A trở lên);

  - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014.

b) Đối với vị trí việc làm Cung ứng dịch vụ và sự kiện

- Tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành: quản trị kinh doanh.

  - Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ B trở lên);

  - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014.

1.2 Điều kiện

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng cần tuyển

a) Đối với vị trí việc làm Nghiệp vụ Thể dục thể thao: 02 người

b) Đối với vị trí việc làm Cung ứng dịch vụ và sự kiện: 01 người

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng:  Xét tuyển viên chức

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

a) Thời gian: Dự kiến ngày 22/7/2019

  b) Địa điểm: Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng, đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, Đà Nẵng

5. Lệ phí

  Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2019  đến ngày 15/7/2019

  7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng, đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, Đà Nẵng

(Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)

  Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức xin vui lòng tham khảo tại đây hoặc liên hệ đơn vị: Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng. SĐT: 0236.3797946

Nguồn: https://vhtt.danang.gov.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com